Manuál - návod pro Zelmer 33Z011Zelmer 33Z011

Návod k obsluze pro Zelmer 33Z011 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Zelmer 33Z011

Ukázka části manuálu pro Zelmer 33Z011 velikost návodu 1.05 MB

FUNKCE „IONIZACE“ Funkce ionizace se automaticky zapíná při zapnutí vysou- šeče. Zapnutí funkce signalizuje kontrolka (3). Díky této funkci dochází k tvorbě záporných iontů, které snižuje jev hromadění se elektrických nábojů na vlasech a které zvyšují pohlcování vlhkosti vlasy. Vlasy jsou tak měkčí a lesklejší. VYPÍNÁNÍ Vybrané varianty provozu vysoušeče signalizuje 6 barevných kontrolek na krytu přístroje. 1 Pro zapnutí vysoušeče zmáčkněte a přidržte tlačítko vypnutí/zapnutí ON/OFF (5) po dobu 2 vteřin. Pro vypnutí vysoušeče zmáčkněte opětovně a přidržte tlačítko (5). ● Signalizační kontrolka (3) svítí zeleně, je-li funkce „ionizace” aktivní. ● Modrá kontrolka svítí v průběhu proudění studeného vzduchu. ● Žlutá signalizační kontrolka – proud teplého vzduchu. ● Světle oranžová signalizační kontrolka – první stupeň ohřevu vzduchu. ● Tmavě oranžová signalizační kontrolka – druhý stupeň ohřevu vzduchu. ● Červená signalizační kontrolka – horký proud vzduchu. 2 Ovládání stupně ohřevu se provádí tlačítkem (6) «Heat +/−». Pro zvýšení stupně ohřevu zmáčkněte «+», pro snížení stupně ohřevu zmáčkněte tlačítko «−», rozsvítí se příslušné signalizační kontrolky. 3 Rychlost proudění vzduchu lze ovládat tlačítkem (7) «Speed +/−». Pro zvýšení rychlosti proudění vzduchu zmáčkněte tlačítko «+», za účelem snížení rychlosti proudění vzduchu zmáčkněte tlačítko «−».