Manuál - návod pro Zanussi ZHT610W4Zanussi ZHT610W4

Návod k obsluze pro Zanussi ZHT610W4 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Zanussi ZHT610W4

Ukázka části manuálu pro Zanussi ZHT610W4 velikost návodu 28.80 MB

Tento návod k použití je společný pro několik verzí přístroje. Je tedy možné, že bude obsahovat popis některých komponentů, které jsou součástí vybavení jiného přístroje než je Váš. • Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací, která neodpovídá příslušným předpisům. • Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi varnou deskou a digestoří musí být 650 mm (některé modely je možné namontovat do nižší výšky, viz odstavce pojednávající o rozměrech a instalaci). • Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku umístěném uvnitř digestoře. • U spotřebičů třídy Ia ověřte, zda domácí elektrický systém zajišťuje správné uzemnění. • Digestoř připojte k výstupu nasávaného vzduchu trubkou s průměrem 120 mm nebo větším. Vedení trubky musí být co nejkratší. • Digestoř nepřipojujte k odvodnímu vedení určenému pro odvod spalin z topení (kotlů, krbů apod...). • V případě, že jsou ve stejné místnosti jako digestoř umístěny spotřebiče na jinou než elektrickou energii, (např. plynové spotřebiče), je nutné zajistit dostatečné větrání daného prostoru. Jestliže kuchyň nemá otvor ven, je nutné ho zajistit, aby byl zajištěn přívod čistého vzduchu. Vše bude fungovat bezpečně, pokud maximální přetlak v místnosti nepřesáhne hodnotu 0,04 mbarů. • V případě poškození napájecího kabelu je třeba, aby jej výrobce nebo technický servis vyměnil, aby se zabránilo vzniku jakéhokoliv rizika. • Прикључите аспиратор у струју преко двополног прекидача код кога је растојање између контаката бар 3 mm.