Manuál - návod pro Whirlpool WBC3546 A+NFCWLednice s mrazákem Whirlpool WBC3546 A+NFCW

Návod k obsluze pro Whirlpool WBC3546 A+NFCW se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Whirlpool WBC3546 A+NFCW

Ukázka části manuálu pro Whirlpool WBC3546 A+NFCW velikost návodu 751.06 KB

Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby. • Při přemísťování dejte pozor, abyste nepoškodili podlahy (např. parkety). • Během instalace se přesvědčte, zda chladnička nepoškodila přívodní kabel. • Přesvědčte se, zda chladnička nestojí v blízkosti tepelného zdroje. • Nad spotřebičem a po jeho stranách ponechte vždy volný prostor k zajištění správného větrání a dodržujte pokyny k instalaci. • Větrací otvory spotřebiče musí vždy zůstat volné. • Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny. • Pro připojení k vodovodní síti použijte hadici, která je součástí vybavení nového spotřebiče, a nepoužívejte hadici od starého spotřebiče. • Spotřebič umístěte na suchém a dobře větraném místě. Spotřebič je určen k provozu v prostředích, ve kterých je teplota v následujícím rozmezí podle klimatické třídy uvedené na štítku s údaji: při dlouhodobém ponechání spotřebiče v nižší nebo vyšší teplotě nemůže spotřebič správně fungovat.