Manuál - návod pro Whirlpool ART 862/A+Lednice s mrazákem Whirlpool ART 862/A+

Návod k obsluze pro Whirlpool ART 862/A+ se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Whirlpool ART 862/A+

Ukázka části manuálu pro Whirlpool ART 862/A+ velikost návodu 324.13 KB

Odmrazování mrazicího oddílu se musí provádět ručně.Množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin (s použitím funkce rychlého zmrazování - viz Stručnýnávod) je uvedeno na typovém štítku. Čerstvé potraviny ke zmrazení vložte do horní zásuvky nebo nanejvyšší polici a okolo balíčků ponechte dostatečné množství prostoru k volnému oběhu vzduchu.Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte. Potraviny ke zmrazování by se neměly dotýkat jižzmrazených potravin. V případě zmrazování velkého množství potravin se může spustit poplach teploty.Vyjmutí zásuvek (podle modelu)Zásuvky vytáhněte směrem ven až na doraz, lehce je nadzdvihněte a vytáhněte.Poznámka: potřebujete-li získat větší prostor, můžete mrazničku použít i bez horníchzásuvek. Dolní zásuvka musí ale zůstat na svém místě. Po vložení potravin na mřížku/police zkontrolujte,zda jsou dveře oddílu správně zavřené