Manuál - návod pro Whirlpool ART 471/6Lednice s mrazákem Whirlpool ART 471/6

Návod k obsluze pro Whirlpool ART 471/6 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Whirlpool ART 471/6

Ukázka části manuálu pro Whirlpool ART 471/6 velikost návodu 336.18 KB

Symbol na výrobku nebo k němu přiloženýchdokladech udává, že tento spotřebič nesmí být likvidovánspolu s domácím odpadem, ale je ho nutné odevzdat dosběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronickéhozařízení.Jestliže už nechcete spotřebič používat, znehodnoťte hoodříznutím elektrického přívodního kabelu a odstraňtepolice a dveře, aby se děti nemohly zavřít uvnitř.Při likvidaci spotřebiče se řiďte místními předpisy proodstraňování odpadu a odevzdejte ho do příslušnéhosběrného dvora; nenechávejte ho bez dozoru ani jen naněkolik dní, protože pro děti představuje možný zdrojnebezpečí.Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohotospotřebiče získáte na příslušném místním úřadě, v podnikupro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jstespotřebič zakoupili