Manuál - návod pro Whirlpool ARG 912

S ELEKTRONICKY OVLÁDANÝMI ZÁSUVKAMIChladnička Whirlpool ARG 912

Návod k obsluze pro Whirlpool ARG 912 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Whirlpool ARG 912

Ukázka části manuálu pro Whirlpool ARG 912 velikost návodu 162.44 KB

Teplota byla seřízena ve výrobním závodě na+5°C (displej 2). Chcete-li změnit seřízení teploty, stiskněte tlačítko (3) nebo (4) na ovládacím panelu až do dosažžení požžadované hodnoty.Rozsah nastavitelné teploty:• +3 °C nejnižžší teplota • +8 °C nejvyšší teplota Funkce rychlého chlazení (“Fast Cooling”)Tato funkce se doporučuje tehdy, když vložžte do chladicího oddílu hodně potravin.Je možžné urychlit ochlazení potravin uvnitř chladicího oddílu stisknutím tlačítka (10).Rozsvítí se žlutá kontrolka (9). Funkce se vypne automaticky za 6 hodin.V kažždém případě je však možžné ručně vypnout funkci “Rychlého chlazení” stisknutím téhožž tlačítka (10)