Manuál - návod pro Whirlpool ARG 749/A+Lednice s mrazákem Whirlpool ARG 749/A+

Návod k obsluze pro Whirlpool ARG 749/A+ se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Whirlpool ARG 749/A+

Ukázka části manuálu pro Whirlpool ARG 749/A+ velikost návodu 353.47 KB

Před odmrazováním vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo jinak odpojte přístroj od elektrické sítì.Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. Pravidelné tvoření vodních kapek na vnitřní zadní stěně chladicího oddílu znamená, žže právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrazování automaticky stéká do odpadního kanálku, kterým je odvádìna do nádoby, odkud se vypařuje.Pravidelnì èistìte přiloženým nástrojem vnitřek odpadního otvoru, zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody