Manuál - návod pro Whirlpool AMD 091-1PŘENOSNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Whirlpool AMD 091-1

Návod k obsluze pro Whirlpool AMD 091-1 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Whirlpool AMD 091-1

Ukázka části manuálu pro Whirlpool AMD 091-1 velikost návodu 1.29 MB

Displej klimatizační jednotky zobrazuje aktuálníteplotu v místnosti a hodiny s 24 hodinovým režimem.• Když změníte režim, zatímco je klimatizačníj ednotka v provozu, kompresor se zastaví na 3 až5 minut a potom se znovu uvede do chodu.Pokud během výše uvedeného časového intervalu stisknete nějaké tlačítko, kompresor se neuvede do chodu dříve, než uplyne dalších 3-5 minut.• V režimu Cooling (chlazení) nebo Dry(odvlhčování) se kompresor a oběžné kolo kondenzátoru zastaví, když teplota v místnosti dosáhne teploty nastavené uživatelem