Manuál - návod pro Whirlpool AKR 666 IX

Odsavač o šířce 60 cmOdsavač par Whirlpool AKR 666 IX

Návod k obsluze pro Whirlpool AKR 666 IX se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Whirlpool AKR 666 IX

Ukázka části manuálu pro Whirlpool AKR 666 IX velikost návodu 3.21 MB

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí v síti. Štítek je umístěn uvnitř odsavače par a lze ho vidět po vyjmutí tukového filtru. Případnou výměnu napájecího kabelu (typ H05 RR- F3 x 1,5 mm) smí provádět pouze odborně vyškolení pracovníci. Obraťte se na autorizovaná servisní střediska. Jestliže je odsavač par vybaven zástrčkou, připojte ho k snadno přístupné zásuvce odpovídající platným normám. Pokud není vybaven zástrčkou (přímé napojení do sítě), nebo zásuvka není umístěna na snadno přístupném místě, použijte dvoupólový vypínač odpovídající platným předpisům, který zajistí úplné odpojení od sítě v případě přepětí kategorie III v souladu s instalačními předpisy