Manuál - návod pro Vogel's Vogel’s THIN 315Vogel's Vogel’s THIN 315

Návod k obsluze pro Vogel's Vogel’s THIN 315 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Vogel's Vogel’s THIN 315

Ukázka části manuálu pro Vogel's Vogel’s THIN 315 velikost návodu 10.13 MB

Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku společnosti Vogel’s! Stali jste se nyní vlastníky výrobku, který je vyroben z trvanlivých materiálů a na základě detailně promyšleného návrhu. Proto Vám Vogel’s nabízí doživotní záruku, na možné závady vzniklé na materiálu, nebo při tovární výrobě. 1 Společnost Vogel’s zaručuje, že pokud se během záruční doby vyskytnou u výrobku poruchy způsobené vadami ve výrobním zpracování nebo materiálu, výrobek dle vlastního uvážení bezplatně opraví, nebo v případě nutnosti vymění. Záruka není poskytována na běžné opotřebení. 2 Pokud požadujete záruční opravu, zašlete výrobek společnosti Vogel’s společně s původním dokladem o koupi (fakturou, paragonem nebo pokladní stvrzenkou). Na dokladu o koupi by mělo být jasně patrné jméno dodavatele a datum nákupu. 3 Záruka společnosti Vogel’s neplatí v následujících případech: • pokud nebyl výrobek nainstalován a používán v souladu s pokyny k používání; • pokud byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností Vogel’s; • jestliže byla porucha způsobena vnějšími příčinami (mimo výrobek), např. bleskem, vniknutím vody, ohněm, odřením, vystavením extrémním teplotám, počasím, rozpouštědly nebo kyselinami, nesprávným použitím nebo nedbalostí; • pokud byl výrobek použit pro jiné zařízení než je uvedeno na balení nebo uvnitř balení.