Manuál - návod pro Vogel's Vogel’s THIN 305Vogel's Vogel’s THIN 305

Návod k obsluze pro Vogel's Vogel’s THIN 305 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Vogel's Vogel’s THIN 305

Ukázka části manuálu pro Vogel's Vogel’s THIN 305 velikost návodu 1.83 MB

Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku společnosi Vogel’s! Stali jse se nyní vlasníky výrobku, který je vyroben z trvanlivých materiálů a na základě detailně promyšleného návrhu. Proto Vám Vogel’s nabízí doživotní záruku, na možné závady vzniklé na materiálu, nebo při tovární výrobě. 1 Společnos Vogel’s zaručuje, že pokud se během záruční doby vyskytnou u výrobku poruchy způsobené vadami ve výrobním zpracování nebo materiálu, výrobek dle vlasního uvážení bezplatně opraví, nebo v případě nutnosi vymění. Záruka není poskytována na běžné opotřebení. 2 Pokud požadujete záruční opravu, zašlete výrobek společnosi Vogel’s společně s původním dokladem o koupi (fakturou, paragonem nebo pokladní svrzenkou). Na dokladu o koupi by mělo být jasně patrné jméno dodavatele a datum nákupu. 3 Záruka společnosi Vogel’s neplatí v následujících případech: • pokud nebyl výrobek nainsalován a používán v souladu s pokyny k používání; • pokud byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společnosí Vogel’s; • jesliže byla porucha způsobena vnějšími příčinami (mimo výrobek), např. bleskem, vniknutím vody, ohněm, odřením, vysavením extrémním teplotám, počasím, rozpouštědly nebo kyselinami, nesprávným použitím nebo nedbalosí; • pokud byl výrobek použit pro jiné zařízení než je uvedeno na balení nebo uvnitř balení