Manuál - návod pro Vogel’s WALL1020Vogel’s WALL1020

Návod k obsluze pro Vogel’s WALL1020 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Vogel’s WALL1020

Ukázka části manuálu pro Vogel’s WALL1020 velikost návodu 5.93 MB

Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku společnosti Vogel’s! Stali jste se nyní vlastníky výrobku, který je vyroben z trvanlivých materiálů a na základě detailně promyšleného návrhu. Proto Vám Vogel’s nabízí doživotní záruku, na možné závady vzniklé na materiálu, nebo při tovární výrobě. 1 Společnost Vogel’s zaručuje, že pokud se během záruční doby vyskytnou u výrobku poruchy způsobené vadami ve výrobním zpracování nebo materiálu, výrobek dle vlastního uvážení bezplatně opraví, nebo v případě nutnosti vymění. Záruka není poskytována na běžné opotřebení. 2 Pokud požadujete záruční opravu, zašlete výrobek společnosti Vogel’s společně s původním dokladem o koupi (fakturou, paragonem nebo pokladní stvrzenkou). Na dokladu o koupi by mělo být jasně patrné jméno dodavatele a datum nákupu. 3 Záruka společnosti Vogel’s neplatí v následujících případech: • pokud nebyl výrobek nainstalován a používán v souladu s pokyny k používání; • pokud byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností Vogel’s; • jestliže byla porucha způsobena vnějšími příčinami (mimo výrobek), např. bleskem, vniknutím vody, ohněm, odřením, vystavením extrémním teplotám, počasím, rozpouštědly nebo kyselinami, nesprávným použitím nebo nedbalostí; • pokud byl výrobek použit pro jiné zařízení než je uvedeno na balení nebo uvnitř balení.