Manuál - návod pro Vogel’s NEXT 7345Vogel’s NEXT 7345

Návod k obsluze pro Vogel’s NEXT 7345 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Vogel’s NEXT 7345

Ukázka části manuálu pro Vogel’s NEXT 7345 velikost návodu 3.18 MB

Společnost Vogel’s zaručuje, že pokud se během záruční doby vyskytnou u výrobku poruchy způsobené vadami ve výrobním zpracování nebo materiálu, výrobek dle vlastního uvážení bezplatně opraví, nebo v případě nutnosti vymění. Záruka není poskytována na běžné opotřebení. 2 Pokud požadujete záruční opravu, zašlete výrobek společnosti Vogel’s společně s původním dokladem o koupi (fakturou, paragonem nebo pokladní stvrzenkou). Na dokladu o koupi by mělo být jasně patrné jméno dodavatele a datum nákupu. 3 Záruka společnosti Vogel’s neplatí v následujících případech: • pokud nebyl výrobek nainstalován a používán v souladu s pokyny k používání; • pokud byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností Vogel’s; • jestliže byla porucha způsobena vnějšími příčinami (mimo výrobek), např. bleskem, vniknutím vody, ohněm, odřením, vystavením extrémním teplotám, počasím, rozpouštědly nebo kyselinami, nesprávným použitím nebo nedbalostí;