Manuál - návod pro Vaude Badawi Long 6PVaude Badawi Long 6P

Návod k obsluze pro Vaude Badawi Long 6P se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Vaude Badawi Long 6P

Ukázka části manuálu pro Vaude Badawi Long 6P velikost návodu 1.79 MB

Stanujte na rovném místě, chráněném proti větru a ne v dolíkách, protože tam se může hromadit voda. • Stan postavte ve výhodném směru větru – vchod by měl být v závětří. • Mějte na paměti, že se v blízkosti vody ve Vašem stanu může hromadit více kondenzační vlhkosti. • Nestanujte v nebezpečných místech, jako např. v roklích, pod skalami, v blízkosti řek napájených ledovcem, na ohništích nebo v lese. • Odstraňte špičaté nebo ostré předměty, které by mohly poškodit podlážku Vašeho stanu. • Pro ochranu podlážky stanu se doporučuje podložka pod podlážku stanu. • Pokud by měl stan být postaven po delší dobu na jednom místě, měl by stát ve stínu nebo částečném stínu. • UV záření urychluje stárnutí tkaniny a povrchové úpravy. • Při kempování ve sněhu a velkém chladu může být v apsidě vyhloubena „chladová jáma“, ve které se hromadí studený vzduch. • Odstraňte včas případně nahromaděný sníh ze stanu. • Vaření ve stanu je třeba se vyhnout z důvodu nebezpečí vzniku ohně a udušení. Je-li to ale nutně potřeba, pak musí být bezpodmínečně zajištěno odpovídající větrání a místo, kde se nachází vařič, by mělo být co nevíce vzdáleno od stěn stanu. K tomu může být vnitřní stan částečně vyvěšený nebo ohrnutý