Manuál - návod pro Varta Mini PowerpackVarta Mini Powerpack

Návod k obsluze pro Varta Mini Powerpack se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Varta Mini Powerpack

Ukázka části manuálu pro Varta Mini Powerpack velikost návodu 1.26 MB

Předcházejte ekologickým a zdravotním problémům způsobeným nebezpečnými látkami v elektrických a elektronických zařízeních. Zařízení označená tímto symbolem nelze likvidovat do netříděného komunálního odpadu, nýbrž je třeba je recyklovat či jiným způsobem využít. Za účelem získání dalších informací o problematice recyklace se laskavě obraťte na příslušný úřad.