Manuál - návod pro Varta Alkaline PowerpackVarta Alkaline Powerpack

Návod k obsluze pro Varta Alkaline Powerpack se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Varta Alkaline Powerpack

Ukázka části manuálu pro Varta Alkaline Powerpack velikost návodu 1.08 MB

Bezpečnost V případě poškození nebo závady se obraťte na prodejce sortimentu zboží VARTA. Použití nabíječky Powerpack Obrázek 1: Vkládejte pouze alkalické tužkové baterie AA, LR6. Vložte baterie správně. Oba kontakty každé baterie musejí být zapojené. Obrázek 2: Připojte nabíječku Powerpack k zařízení, které se má dobíjet, s použitím kompatibilního nabíjecího kabelu USB. 2a) Zelené kontrolky indikují zbývající kapacitu alkalických baterií. 2b) Kontrolka svítí červeně: Doporučuje se baterie vyměnit. Kontrolka nesvítí: Baterie jsou vybité. 2c) Po nabíjení odpojte kabel USB od nabíječky Powerpack! 1) Ekologie Předcházejte ekologickým a zdravotním problémům způsobeným nebezpečnými látkami v elektrických a elektronických zařízeních. Zařízení označená tímto symbolem nelze likvidovat do netříděného komunálního odpadu, nýbrž je třeba je recyklovat či jiným způsobem využít. Za účelem získání dalších informací o problematice recyklace se laskavě obraťte na příslušný úřad.