Manuál - návod pro Unold 8695 Backmeister OnyxUnold 8695 Backmeister Onyx

Návod k obsluze pro Unold 8695 Backmeister Onyx se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Unold 8695 Backmeister Onyx

Ukázka části manuálu pro Unold 8695 Backmeister Onyx velikost návodu 1.36 MB

Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi či s nedodatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo neobdrží pokyny, jak se přístroj má používat.3.Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s přístrojem.4.Přístroj přechovávejte na místě nepřístupném dětem.5.Přístroj napojte pouze na střídavý proud s napětím dle typového štítku. 6.Tento přístroj nesmí být provozován s externími spínacími hodinami nebo systémem dálkového ovládání. 7.V žádném případě neponořujte přístroj nebo jeho přívod do vody či jiné kapaliny.