Manuál - návod pro Unold 18521kocher Styly WasserkocherUnold 18521kocher Styly Wasserkocher

Návod k obsluze pro Unold 18521kocher Styly Wasserkocher se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Unold 18521kocher Styly Wasserkocher

Ukázka části manuálu pro Unold 18521kocher Styly Wasserkocher velikost návodu 1.00 MB

Spodní část napojte prostřednictvím přívodu do sítě. 2. Pro naplnění vodou odjistěte víko tím, že stisknete tlačítko nahoře na rukojeti. 3. Před prvním použitím naplňte nádobu minimálně vodou a postavte ji rovně na spodní část, aby byl vytvořen kontakt s elektrickou sítí. 4. Naplňte minimálně 0,3 l a maximálně 1,0 l vody. POZOR: Je-li nádoba přeplněna, může vařící voda vystříknout ven. 5. Přístroj zapněte tím, že spínač přepnete směrem dolů. Pokud nádoba není správně nasazena, není možno přístroj zapnout. 6. Při prvním použití byste měli vodu po uvaření vylít. 7. Jakmile je horní část zvednuta z části dolní, vypne se automatika vypnutí přístroje i tehdy, pokud voda ještě nedosáhla bodu varu. 8. Nejpozději v okamžiku, kdy voda vaří, vypne přístroj po několika sekundách automatický vypínač vaření. 9. Samozřejmě můžete kdykoli použít vypínač zapnutí/vypnutí, pokud chcete proces ukončit dříve. 10. Po přiměřeně dlouhé době vychladnutí může být voda opět přivedena k varu, pokud spínač opět přepnete dolů. POZOR: Dříve než nádobu odeberete z dolní části ujistěte se, že je přístroj vypnut. 11. K vaření použijte vždy čerstvou vodu a nenechávejte zbylou vodu v nádobě po delší čas. 12. Elektrické přístroje po použití vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.