Manuál - návod pro Unold 18225kocher Silver Wave WasserkocherUnold 18225kocher Silver Wave Wasserkocher

Návod k obsluze pro Unold 18225kocher Silver Wave Wasserkocher se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Unold 18225kocher Silver Wave Wasserkocher

Ukázka části manuálu pro Unold 18225kocher Silver Wave Wasserkocher velikost návodu 704.60 KB

Sejměte nádobu z podstavce.1.Otevřete víko tak, že uchopíte rukojeť víka a 2.potáhněte směrem nahoru.Nádobu naplňte nejméně 0,5litry vody (po 3.značku „Min“). Maximální naplnění vody je 1,7litru (po značku „Max“). Lehkým tlakem zavřete víko, až do jeho 4.zaklapnutí. Uzávěr zabrání náhlému otevření během vylévání vody.Nádobu nasaďte na spodní část zpříma.5.Stiskněte spínač přístroje pod rukojetí 6.směrem nahoru. Nyní dojde k ohřevu vody. Jakmile dojde k varu, vypne automatické zastavení varu přístroj.Vaření můžete ukončit i dříve tím, že 7.stisknete spínač přístroje směrem dolů. Pozor: Zastavení ohřevu funguje pouze v 8.případě řádně zavřeného víka.Pokud nádobu z podstavce sejmete před 9.dosažením bodu varu, musíte spínač I/O nastavit na O, aby byl ukončen proces vaření. Pokud nebude přístroj vypnut a po předčasném sejmutí bude nádoba na podstavec opět nasazena, bude proces vaření pokračovat. Když budete chtít varný proces opakovat, 10.nechejte prosím přístroj na pár minut vychladnout. Vroucí voda může způsobit popálení. Jakmile 11.se vroucí voda bude nacházet v přístroji, zacházejte s ním prosím opatrně. Přístroj je vybaven ochranou proti chodu 12.„na sucho“. Při provozu bez vody nebo příliš rozsáhlém zanesení vodním kamenem jej tato ochrana vypne. Poté prosím nechejte přístroj krátce vychladnout, než jej znovu naplníte vodou, resp. odstraňte vodní kámen z přístroje dle popisu v kapitole „Odstranění vodního kamene“ na straně 32.