Manuál - návod pro Twinny Load Traditional CKTwinny Load Traditional CK

Návod k obsluze pro Twinny Load Traditional CK se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Twinny Load Traditional CK

Ukázka části manuálu pro Twinny Load Traditional CK velikost návodu 5.56 MB

Nosič jízdních kol se musí namontovat na vozidlo podle přiloženého návodu k používání. ● Jízdní kola se musí na nosiči jízdních kol umístit a upevnit pode přiloženého návodu k používání. ● Jakékoli ručení za škody na zdraví osob nebo za škody na věcech a z toho vyplývající majetkové škody, způsobené nesprávnou montáží nebo používáním, je vyloučeno. ● Škody způsobené nehodami, používáním vozidla k jinému účelu nebo nesprávným používáním nebo vadami na vozidle, na kterém je nosič jízdních kol namontován, jsou ze záruky vyloučeny. ● Práce provedené v záruce záruční dobu neprodlužují. ● Opravy nebo výměny prováděné na výrobku v záruční době se poskytují výhradně původnímu kupujícímu po předložení originálního prodejního dokladu. ● Reklamace je třeba nahlásit prodejně na adrese uvedené na prodejním dokladu. Nosič jízdních kol se poté musí včetně všech přiložených dílů odevzdat na této adrese. ● Náklady na odvoz a vyzvednutí výrobku v prodejně hradí zákazník. ● Při nedbalém nebo nesprávném zacházení nebo nedostatečné údržbě nosiče jízdních kol dle uvážení Twinny Load B.V. nárok na záruku zaniká. ● Pokud bylo sériové číslo pozměněno, poškozeno nebo odstraněno, nárok na záruku zaniká. Nosič jízdních kol musí odpovídat technickým údajům. ● Škody vzniklé dle uvážení Twinny Load B.V. běžným opotřebením jsou ze záruky vyloučeny.