Manuál - návod pro Trust 18211Trust 18211

Návod k obsluze pro Trust 18211 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Trust 18211

Ukázka části manuálu pro Trust 18211 velikost návodu 2.50 MB

Q1: Nefunguje internetové připojení A: 1. Připojte počítač s kabelem ke směrovači. 2. Zkontrolujte, zda internet funguje. Pokud ano -> 3, pokud ne -> 6 3. Zkontrolujte, zda je povolen adaptér bezdrátové sítě. (Control panel [Ovládací panely] - Network and sharing center [Centrum sítí a sdílení] - Change adapter settings [Změnit nastavení adaptéru]) Pokud není žádné připojení bezdrátové sítě k dispozici, nainstalujte ovladače bezdrátového adaptéru. 4. Pokud je adaptér zakázán, povolte jej. 5. Připojte se k síti „300NWLAN“. Heslo naleznete na spodní části směrovače. Pokud jste provedli krok 6, měli byste mít nyní přístup k internetu. 6. Vypněte modem a směrovač. 7. Zapněte modem a vyčkejte 10 min. 8. Zapněte směrovač a vyčkejte 10 min. Nyní byste měli mít přístup k internetu, pokud nemáte, pokračujte krokem 9. 9. Otevřete prohlížeč a do lišty pro adresu napište 192.168.16.1. 10. Spusťte rychlé nastavení. 11. Zvolte způsob přístupu (pokud si nejste jisti, které nastavení zvolit, vyzkoušejte nejprve výchozí možnost). DHCP (auto config) [automatická konfigurace] 12. Síť nově pojmenujte. (SSID) 13. Síť bude zabezpečená, pokud vždy zvolíte WPA-PSK/WPA2-PSK. (security) [zabezpečení] 14. Vytvořte nové heslo sítě. (KEY) [KLÍČ] 15. Nyní je možné se připojit k bezdrátové síti. Připojte se k síti pomocí názvu, který jste vytvořili v kroku 12, a hesla z kroku 14. Nyní byste se měli připojit k internetu, pokud se tak nestalo, obraťte se na poskytovatele sítě. Q2: Jaký název sítě a jaké heslo mám použít v kroku 3/4 Trust Quick Install Guide [Rychlého průvodce instalací od společnosti Trust]? A: Název sítě a heslo naleznete na spodní části směrovače. Q3: Nemohu najít bezdrátovou síť v kroku 3 Trust Quick Install Guide [Rychlého průvodce instalací od společnosti Trust]. Jak vyřešit tento problém? A: - Ujistěte se, že se nenacházíte příliš daleko od bezdrátového směrovače. - Bezdrátová síť nemusí být správně nastavena. Zkontrolujte Q1 [O1] v tomto poradci při potížích. Q4: Internet je pomalý nebo nepracuje. A: - Ujistěte se, že se nenacházíte příliš daleko od bezdrátového směrovače. - Bezdrátový směrovač umístěte na vyvýšené, otevřené místo, v jehož okolí se nenacházejí kovové předměty (betonové zdi a podlahy mohou snížit rozsah bezdrátové sítě). - Projděte opět kroky 3/4 tohoto Trust Quick Install Guide [Rychlého průvodce instalací od společnosti Trust] a ujistěte se, že jste připojeni do správné sítě (krok 3, výchozí název sítě je „300NWLAN“) a že jste správně napsali klíč WPA v kroku 4. - Ujistěte se, že je tento bezdrátový adaptér schopen přenosové rychlosti 300 Mbit/s. Q5: Po restartování počítače již internet nepracuje vůbec. A: Projděte opět kroky 3/4 tohoto Trust Quick Install Guide [Rychlého průvodce instalací od společnosti Trust] a ujistěte se, že jste klikli na tlačítko: „Connect Automatically“ [„Připojit automaticky“] v kroku 3c.