Manuál - návod pro Tristar TR-2592Tristar TR-2592

Návod k obsluze pro Tristar TR-2592 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Tristar TR-2592

Ukázka části manuálu pro Tristar TR-2592 velikost návodu 578.73 KB

Odstraňte veškerý obalový materiál. Ujistěte se, že napětí na přístroji odpovídá napětí v elektrické síti ve Vaší domácnosti. Jmenovité napětí adaptéru: ST220-240V 50Hz. Jmenovité napětí přístroje: 4,5V 1000Ma. Přístroj nikdy nepoužívejte poblíž umyvadla naplněného vodou. Pokud přístroj spadne do vody, nikdy se nepokoušejte ho zvednout předtím, než ho odpojíte od elektrické sítě. Použití Vložte malou zástrčku do nabíječky (č. 6) vespod přístroje a nabíječku dejte do zásuvky. Kontrolka dobíjení (č. 5) se rozsvítí zeleně. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý předtím, než ho začnete nabíjet. Před prvním použitím a po delší době, kdy přístroj nepoužíváte, ho nabíjejte po dobu nejméně 12 hodin. Když je plně dobitý, můžete ho bezdrátově používat až 40 minut. Pro optimalizaci životnosti baterií byste měli dvakrát ročně přístroj nechat zcela vybít tak, že pojede tak dlouho, dokud se sám zcela nezastaví. Pak ho plně nabijte. Tip: Můžete se rovněž holit ve chvíli, kdy se přístroj nabíjí, připojte ho k nabíječce a dejte ji do zásuvky. Sejměte kryt ze třech flexibilních holicích hlav (č. 1) a zapněte přístroj pomocí spínače zap/vyp (č. 4) směrem nahoru, pro zastavení přístroje přepněte spínač směrem dolů. Holicími hlavami pohybujte na obličeji rovně a také dělejte krouživé pohyby. Holení nasucho přináší nejlepší výsledky. Tento holící přístroj je zejména vhodný pro holení nebo úpravu vousů. Když poprvé holíte citlivá místa, dejte si na to dost času. S přístrojem potřebujete získat zkušenosti a Vaše kůže si také musí zvyknout na tento druh holení.