Manuál - návod pro Tristar RK-6111Tristar RK-6111

Návod k obsluze pro Tristar RK-6111 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Tristar RK-6111

Ukázka části manuálu pro Tristar RK-6111 velikost návodu 650.46 KB

Poznámka: Aby se zabránilo nebezpečí nechtěné resetace tepelné pojistky, neměl by být tento spotřebič napájen spínacím zařízením, jako je časovač, nebo připojen k okruhu, jenž bude pravidelně zapínán a vypínán. • Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti zdrojů tepla. • Ujistěte se, že se kabel nedotýká horkých částí spotřebiče. • Doporučujeme umístit přístroj na teplovzdornou podložku (takto nedojde k tepelnému poškození stolu nebo ubrusu). • Toto zařízení nepoužívejte v koupelně ani v blízkosti dřezu s vodou. Pokud zařízení spadne do vody, v žádném případě se jej nepokoušejte ihned uchopit, nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky. • Ujistěte se, že není napájecí kabel zavěšen přes okraj stolu či skříňky, nedotýká se horkých povrchů, nebo nepřichází do přímého kontaktu s horkými částmi spotřebiče. Neumisťujte spotřebič pod či do blízkosti záclon, závěsů, atd. • Děti by měly být po dohledem, aby si nehrály se spotřebičem. * Kompetentní kvalifikovaný servisnímu: poprodejní oddělení výrobce, dovozce či jakákoliv osoba, jenž je kvalifikována, schválena a kompetentní k provádění tohoto druhu oprav, aby se předešlo poškození. V každém případě byste měli tento spotřebič vrátit tomuto servisnímu.