Manuál - návod pro Tristar RK-6103Tristar RK-6103

Návod k obsluze pro Tristar RK-6103 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Tristar RK-6103

Ukázka části manuálu pro Tristar RK-6103 velikost návodu 609.11 KB

Před použitím tohoto zařízení si prosím přečtěte pečlivě návod k použití. Uchovejte také tento návod, záruční list, doklad o nákupu a, je-li to možné, i karton vnitřního balení. • Tento spotřebič není určen k použití osobám (včetně dětí) se sníženou psychickou, motorickou či mentální způsobilostí, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, dokud nebudou vedeni či zaškoleni v používání tohoto spotřebiče osobou, jenž je odpovědná za jejich bezpečnost. • Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození • Pro ochranu dětí před nebezpečím elektrických spotřebičů prosím zajistěte, aby spotřebič nikdy neležel bez dozoru. Proto byste měli vyhradit spotřebiči místo, kde na něj děti nemohou dosáhnout. Ujistěte se, že kabel není zavěšen směrem dolů. • Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben. • Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu. • Nedotýkejte se horkých povrchů. Použijte držadel či knoflíků. • Pokud zařízení spadlo na zem, jeví jakékoli známky poškození nebo pokud prosakuje, nepoužívejte jej.