Manuál - návod pro Topcom Twintalker 5400 Walkie-talkieTopcom Twintalker 5400 Walkie-talkie

Návod k obsluze pro Topcom Twintalker 5400 Walkie-talkie se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Topcom Twintalker 5400 Walkie-talkie

Ukázka části manuálu pro Topcom Twintalker 5400 Walkie-talkie velikost návodu 1.27 MB

Obsah balení • 2 x vysílaka Twintalker 5400 • 1 x nabíjeka Duo • 1 x napájecí adaptér • 2 x baterie NiMH • 2 x spona na opasek • Návod pro uživatele 8 Zaínáme 8.1 Sejmutí a instalace spony na opasek 1. Jestliže chcete sponu demontovat z jednotky, zatlate ji (B) smrem k antén a pitom odtáhnte západku spony (A). 2. Pi vracení spony na místo je zajištní spony ve správné poloze signalizováno cvaknutím. 8.2 Instalace baterií 1. Otevete pihrádku na baterie. Stisknte uvolovací západku (C) smrem dol. 2. Vložte baterii. Na štítku pro umístní baterií bude uvedena správná pozice baterií. 3. Ped uzavením pihrádky pro baterie zkontrolujte gumové tsnní. Ujistte se, že tsnní je v poádku a že pod tsnním není žádný cizí pedmt. 4. Uzavete pihrádku pro baterie a pomocí uvolovací západky dvíka zajistte. 9 Nabíjení baterií Stolní nabíjeka nabízí pohodlné nabíjení pouhým vložením vysílaky do nabíjeky. 1. Položte stolní nabíjeku na rovný povrch. 2. Zapojte jeden konec dodaného adaptéru do dobe pístupné elektrické zásuvky a druhý konec do konektoru na zadní stran stolní nabíjeky. 3. Ujistte se, že zaízení je vypnuté v pozici OFF. 4. Do nabíjeky vložte zaízení. 5. Kontrolka dobíjení LED se rozsvítí, pokud je zaízení správn vloženo a nabíjí se. Úplné nabití Ni-Mh baterie trvá as