Manuál - návod pro Sony KDL-40R474ATelevize Sony KDL-40R474A

Návod k obsluze pro Sony KDL-40R474A se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Sony KDL-40R474A

Ukázka části manuálu pro Sony KDL-40R474A velikost návodu 2.90 MB

Zapněte televizor stisknutím tlačítka "/1 na boku televizoru.Pro zapnutí televizoru v pohotovostním režimu (kontrolka "/1 (napájení / pohotovostní režim) na čelním panelu televizoru je červená) stiskněte tlačítko "/1 na dálkovém ovládání.2Stisknutím tlačítka DIGITAL/ANALOGmůžete přepínat mezi digitálním a analogovým režimem.Dostupné kanály se liší v závislosti na režimu.3Pro výběr televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo PROG +/–.Pro výběr čísel kanálů 10 a vyšších pomocí číselných tlačítek zadejte druhou a třetí číslici rychle po sobě.Pro výběr digitálního kanálu použijte Digital Electronic Programme Guide (EPG), viz stranu 17.V digitálním režimuKrátce se zobrazí informační pruh. V pruhu se mohou objevit následující ikony. Doplňkové činnosti323: Datová služba (Aplikace pro vysílání):Radiová služba: Zakódovaná/Předplacená služba: K dispozici je zvuk v několika jazycích: K dispozici jsou titulky: K dispozici jsou titulky pro sluchově znevýhodněné: Doporučený minimální věk pro aktuální program (od 3 do 18 let