Manuál - návod pro Sony KDL-40R471A

LCD TVTelevize Sony KDL-40R471A

Návod k obsluze pro Sony KDL-40R471A se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Sony KDL-40R471A

Ukázka části manuálu pro Sony KDL-40R471A velikost návodu 2.90 MB

ři vkládání baterií dodržte správnou polaritu.• Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně staré a nové baterie.• Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní prostředí. V některých oblastech je nutné likvidovat baterie podle předpisů. Informujte se prosím u příslušných úřadů.• S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte ho na zem, nešlapte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.• Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti tepelných zdrojů, nebo na místo vystavené působení přímého slunečního svitu, nebo do vlhké místnosti