Manuál - návod pro Sony KDL-32R420A

LCD TVTelevize Sony KDL-32R420A

Návod k obsluze pro Sony KDL-32R420A se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Sony KDL-32R420A

Ukázka části manuálu pro Sony KDL-32R420A velikost návodu 2.90 MB

valita snímku může být při použití režimu „Fotografie“ hrubá, protože snímky mohou být v závislosti na souboru zvětšené. Snímky také nemusí vyplnit celou obrazovku v závislosti na velikosti snímku a poměru stran.• Zobrazení některých fotografií při použití možnosti „Fotografie“ může trvat déle.• Název souboru a složky podporuje znakovou sadu UTF-8.• Když televizor načítá data na médiu USB, dodržujte tyto pokyny:– Nevypínejte televizor.– Neodpojujte kabel USB.– Neodpojujte zařízení USB.– Mohlo by dojít k poškození dat na zařízení USB.• Sony odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat na nahrávacím médiu způsobené poruchou jakéhokoli připojeného zařízení nebo televizoru.• Když připojíte digitální fotoaparát Sony, nastavte režim připojení USB fotoaparátu na Auto nebo „Velkokapacitní paměť“. Další informace o režimu připojení USB najdete v návodu přiloženém k digitálnímu fotoaparátu.• Systém souborů na zařízení USB podporuje systémy FAT16, FAT32 a NTFS.• V závislosti na konkrétních vlastnostech souborů nelze některé soubory včetně souborů upravených na PC přehrávat, i když je formát podporován.• Navštivte níže uvedené webové stránky pro informace o kompatibilních USB zařízeních. http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/