Manuál - návod pro Sony KDL-20S2020

LCD TVTelevize Sony KDL-20S2020

Návod k obsluze pro Sony KDL-20S2020 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Sony KDL-20S2020

Ukázka části manuálu pro Sony KDL-20S2020 velikost návodu 1.13 MB

Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.• Likvidaci baterií provádějte ekologickým způsobem. Vněkterých oblastech může likvidace baterií podléhat zvláštním předpisům. Obraťte se prosím na místní úřady.• Nepoužívejte společně různé typy baterií a nekombinujte staré baterie s novými.• S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Zabraňte jeho pádu na zem, nešlápněte na něj a vyvarujte se jeho polití jakoukoli tekutinou.• Nepokládejte dálkový ovladač do blízkosti zdrojů tepla nebo do míst vystavených přímému slunečnímu světlu, ani jej nepoužívejte ve vlhkých místnostech.