Manuál - návod pro Sony KDL-19S5700Sony KDL-19S5700

Návod k obsluze pro Sony KDL-19S5700 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Sony KDL-19S5700

Ukázka části manuálu pro Sony KDL-19S5700 velikost návodu 839.04 KB

Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.• Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně staré a nové baterie.• Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní prostředí. V některých místech může být likvidace baterií upravena místními předpisy. Informujte se prosím u příslušných úřadů.• S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte ho na zem, nešlapte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.• Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti tepelných zdrojů, na místo vystavené působení přímého slunečního svitu nebo do vlhké místnosti