Manuál - návod pro Siemens TE716211RWSiemens TE716211RW

Návod k obsluze pro Siemens TE716211RW se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Siemens TE716211RW

Ukázka části manuálu pro Siemens TE716211RW velikost návodu 4.41 MB

V.případě .poruchy.spotřebič. ihned.odpojte. od.elektrické.sítě. Opravy.spotřebiče,. např..výměnu.poškozeného. přívodního. vedení,.smí. provádět.pouze .náš.servisní. pracovník,.aby. nedošlo.k.ohrožení .zdraví.a.poškození .majetku.Spotřebič. ani.síťový.kabel. nikdy.neponořuj-te.do.vody.. Nesahejte. do.mlýnku. Spotřebič.používejte .výhradně.v.místnostech vytápěných. nad.bod.mrazu