Manuál - návod pro Sencor SLE 24F58M4

LED TVTelevize Sencor SLE 24F58M4

Návod k obsluze pro Sencor SLE 24F58M4 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Sencor SLE 24F58M4

Ukázka části manuálu pro Sencor SLE 24F58M4 velikost návodu 7.90 MB

Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně. • Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fl uorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.• Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.• Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.• Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředÍ.