Manuál - návod pro Sencor SLE 22F47DM4

LED TVTelevize Sencor SLE 22F47DM4

Návod k obsluze pro Sencor SLE 22F47DM4 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Sencor SLE 22F47DM4

Ukázka části manuálu pro Sencor SLE 22F47DM4 velikost návodu 8.07 MB

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifi kovaného elektrikáře. Přístroj zapojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem. Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.