Manuál - návod pro Samsung WF70F5E5U4X/LEPračka Samsung WF70F5E5U4X/LE

Návod k obsluze pro Samsung WF70F5E5U4X/LE se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung WF70F5E5U4X/LE

Ukázka části manuálu pro Samsung WF70F5E5U4X/LE velikost návodu 3.99 MB

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.Kčištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.•Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.•Vopačném případě může dojít kúrazu elektrickým proudem nebo požáru.