Manuál - návod pro Samsung WF70F5E2W2WPračka Samsung WF70F5E2W2W

Návod k obsluze pro Samsung WF70F5E2W2W se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung WF70F5E2W2W

Ukázka části manuálu pro Samsung WF70F5E2W2W velikost návodu 3.68 MB

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.•Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.•Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.