Manuál - návod pro Samsung WB37FDigitální fotoaparát Samsung WB37F

Návod k obsluze pro Samsung WB37F se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung WB37F

Ukázka části manuálu pro Samsung WB37F velikost návodu 4.42 MB

Fotoaparát ani nabíječku nepřekrývejte žádnými přikrývkami nebo oblečením.Může dojít k přehřátí fotoaparátu, což může vést kdeformaci přístroje nebo způsobit oheň.Během bouřek nemanipulujte s napájecím kabelem nebo nabíječkou.Hrozí úraz elektrickým proudem.Pokud se do fotoaparátu dostane tekutina nebo cizí předměty, neprodleně odpojte všechny zdroje napájení, např. baterii nebo nabíječku, a obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung