Manuál - návod pro Samsung WB1100FDigitální fotoaparát Samsung WB1100F

Návod k obsluze pro Samsung WB1100F se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung WB1100F

Ukázka části manuálu pro Samsung WB1100F velikost návodu 7.46 MB

Histogram je grafické znázornění rozložení světelných úrovní ve snímku. Pokud histogram vykazuje nejvyšší hodnoty v levé části, snímek je podexponovaný a tmavý. Vyšší hodnoty v pravé části grafu značí příliš světlý, přeexponovaný snímek. Výška zobrazených špiček odpovídá barevnosti. Čím je barevné složky více, tím je vyšší špička.