Manuál - návod pro Samsung VP-DC575WBSamsung VP-DC575WB

Návod k obsluze pro Samsung VP-DC575WB se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung VP-DC575WB

Ukázka části manuálu pro Samsung VP-DC575WB velikost návodu 9.46 MB

Dávejte pozor, abyste se nedotkli záznamové strany (duhově zbarvené strany) disku prsty. Disky znečištěné otisky prstů nebo cizími látkami se nemusejí správně přehrávat. Povrch disků očistěte měkkým suchým hadříkem. Čistěte zlehka od středu disku směrem k vnějšímu okraji. Kroužení a příliš silný tlak při čištění může disk poškrábat a navíc způsobit, že se disk bude přehrávat abnormálně. Pro čištění disku nepoužívejte benzen, ředidlo, detergent, alkohol ani antistatický sprej .Může způsobit poruchu disku. Disk snadno vyjmete, když stlačíte podpůrný držák uprostřed krabičky na disk