Manuál - návod pro Samsung VP.DC173(i)

dvdVideokamera Samsung VP.DC173(i)

Návod k obsluze pro Samsung VP.DC173(i) se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung VP.DC173(i)

Ukázka části manuálu pro Samsung VP.DC173(i) velikost návodu 9.46 MB

Nenechávejte DVD videokameru vystavenou vysokým teplotám (nad 60 °C nebo 140 °F).Například v automobilu zaparkovaném na slunci nebo na přímém slunečním světle. Nenechávejtete DVD videokameru navlhnout. Nenechávejte DVD videokameru vystavenou dešti, mořské vodě a jakýmkoliv dalším formám vlhkosti. Pokud dojde k navlhnutí kamery, může dojít k jejímu poškození. Někdy chybnou funkci, která vznikla v důsledku vystavení kapalinám, nelze opravit. Náhlý vzestup vnější teploty může způsobit vytváření kondenzace uvnitř DVD videokamery.- Pokud přemísťujete DVD videokameru z chladného místa na teplé místo (např. zvenku dovnitř během zimy.)- Pokud přemísťujete DVD videokameru z chladnějšího místa na teplejší místo (např. zevnitř ven během léta.) Pro odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by napájecí zástrčka měla být vždy dostupná.