Manuál - návod pro Samsung VP-DC171WH

dvdVideokamera Samsung VP-DC171WH

Návod k obsluze pro Samsung VP-DC171WH se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung VP-DC171WH

Ukázka části manuálu pro Samsung VP-DC171WH velikost návodu 9.46 MB

Nenechávejte DVD videokameru vystavenou vysokým teplotám (nad 60 °C nebo 140 °F).Například v automobilu zaparkovaném na slunci nebo na přímém slunečním světle. Nenechávejtete DVD videokameru navlhnout. Nenechávejte DVD videokameru vystavenou dešti, mořské vodě a jakýmkoliv dalším formám vlhkosti. Pokud dojde k navlhnutí kamery, může dojít k jejímu poškození. Někdy chybnou funkci, která vznikla v důsledku vystavení kapalinám, nelze opravit. Náhlý vzestup vnější teploty může způsobit vytváření kondenzace uvnitř DVD videokamery.- Pokud přemísťujete DVD videokameru z chladného místa na teplé místo (např. zvenku dovnitř během zimy.)- Pokud přemísťujete DVD videokameru z chladnějšího místa na teplejší místo (např. zevnitř ven během léta.) Pro odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by napájecí zástrčka měla být vždy dostupná.