Manuál - návod pro Samsung UE46F6770SBTelevize Samsung UE46F6770SB

Návod k obsluze pro Samsung UE46F6770SB se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung UE46F6770SB

Ukázka části manuálu pro Samsung UE46F6770SB velikost návodu 4.43 MB

K procházení stránky můžete použít jeden z následujících postupů:●Stiskněte tlačítko nebo na posouvacím panelu na pravém okraji obrazovky.●Táhněte nebo rychle posuňte prstem nahoru nebo dolů podél linky na pravém či levém okraji touchpadu. Tento postup není dostupný utelevizorů LED řady 4500 až 6300.●Označte tlačítko nebo na pravém okraji obrazovky, proveďte tažení nebo rychlé posunutí nahoru či dolů na touchpadu.Pro televizory LED řady 4500 až 6300●Označte tlačítko nebo na pravém okraji obrazovky, stiskněte tlačítko nahoru či dolů na dálkovém ovladači.