Manuál - návod pro Samsung S22B420BWMonitor Samsung S22B420BW

Návod k obsluze pro Samsung S22B420BW se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung S22B420BW

Ukázka části manuálu pro Samsung S22B420BW velikost návodu 5.95 MB

Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky, pokud je monitor v provozu.Může dojít k poškození výrobku elektrickým proudem.Napájecí kabel nepoužívejte pro jiné výrobky než ty, které jsou schváleny společností Samsung. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou. Dojde-li u monitoru k jakémukoli problému, přerušte zcela napájení monitoru odpojením napájecího kabelu. Přísun elektrického proudu do výrobku nelze zcela přerušit vypnutím spínače. Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.