Manuál - návod pro Samsung S19A450SRSamsung S19A450SR

Návod k obsluze pro Samsung S19A450SR se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung S19A450SR

Ukázka části manuálu pro Samsung S19A450SR velikost návodu 1.92 MB

1-2Nejdůležitější bezpečnostní opatření1-2 Péče a údržbaÚdržba vnějšího povrchu a obrazovkyZabezpečení prostoru instalace•Zajistěte potřebnou vzdálenost mezi výrobkem a jinými objekty (např. zdmi), aby bylo umožněno správné větrání výrobku.V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.Nainstalujte výrobek tak, aby byly dodrženy potřebné vzdálenosti uvedené na obrázku.Vzhled se může lišit v závislosti na modelu.Informace o přetrvávajících obrazech•V důsledku dlouhodobého zobrazení statického obrazu může na obrazovce vzniknout přetrvávající obraz nebo skvrna. Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, nastavte u něj režim úspory energie nebo spořič obrazovky.•Z důvodů technických omezení výrobce panelu může obraz generovaný tímto výrobkem vypadat světlejší nebo tmavší než obyčejně, a to na ploše přibližně 1 ppm (díly na milion) pixelů.Počet podpixelů dle typu panelu: Počet subpixelů = max. horizontální rozlišení x max. vertikální rozlišení x 3(Příklad) Je-li maximální rozlišení 1920 x 1080, je počet subpixelů 1920 x 1080 x 3 = 6.220.800