Manuál - návod pro Samsung RSH1NTPEChladnička Samsung RSH1NTPE

Návod k obsluze pro Samsung RSH1NTPE se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung RSH1NTPE

Ukázka části manuálu pro Samsung RSH1NTPE velikost návodu 3.10 MB

Ponechejte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.• Neinstalujte chladničku tam, kde teplota může poklesnout pod 10°C.• Ujistěte se, že přívod vody je odpojen PŘED demontáží dveří mrazničky. Bližší informace najdete v následující části „Odpojení přívodu vody“