Manuál - návod pro Samsung RSH1DTBPChladnička Samsung RSH1DTBP

Návod k obsluze pro Samsung RSH1DTBP se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung RSH1DTBP

Ukázka části manuálu pro Samsung RSH1DTBP velikost návodu 4.11 MB

Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane uzavřeno uvnitř chladničky.• Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti.• Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat.• Jako plnící plyn pří výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsobem. Obraťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.