Manuál - návod pro Samsung RSE8KPUS

DVOJITÁChladnička Samsung RSE8KPUS

Návod k obsluze pro Samsung RSE8KPUS se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung RSE8KPUS

Ukázka části manuálu pro Samsung RSE8KPUS velikost návodu 3.88 MB

Výchozí nastavení teplot z výroby je 3°C ve vnitřním prostoru chladniãky a -18°C ve vnitřním prostorumrazniãky. Ponechejte 24 hodin teplotu stabilizovat do přednastavených doporučených nastavení.• Voliãe teploty mohou zobrazovat jak zadanou teplotu, tak i momentální teplotu v chladničce a mrazničce. Aktuální teplota se může od nastavené mírne lišit v závislosti na provozním prostředí a na použití