Manuál - návod pro Samsung RSA1ZTVGChladnička Samsung RSA1ZTVG

Návod k obsluze pro Samsung RSA1ZTVG se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung RSA1ZTVG

Ukázka části manuálu pro Samsung RSA1ZTVG velikost návodu 4.10 MB

Než namontujete kryt, zkontrolujte přípojku vody na případné netěsnosti. Nasaď- te kryt předních nožek a zajistěte jej otočením tří přídržných šroubů ve směru chodu hodinových ručiček tak, jak je zobrazeno na obrázku