Manuál - návod pro Samsung RSA1VTMG



Chladnička Samsung RSA1VTMG

Návod k obsluze pro Samsung RSA1VTMG se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.




Samsung RSA1VTMG

Ukázka části manuálu pro Samsung RSA1VTMG velikost návodu 4.38 MB

Neinstalujte tuto chladniku s mrazničkou na vlhké místo, kde může přijít do styku s vodou. - Poškozená izolace elektrických součástí může způsobit zasažení osob elektrickým proudem nebo vznik požáru.€ Chladniku neumístujte na přímém slunečním záření a nevystavujte ji ohřevu v blízkosti sporáku, bytového topení nebo jiných zařízení.