Manuál - návod pro Samsung RSA1STMGChladnička Samsung RSA1STMG

Návod k obsluze pro Samsung RSA1STMG se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung RSA1STMG

Ukázka části manuálu pro Samsung RSA1STMG velikost návodu 4.38 MB

Po vytažení zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky počkejte před opětovným zapojením spotřebiče do zásuvky alespoň 10 minut.Je-li síťová zásuvka uvolněná, nestrkejte do ní zástrčku napájecího kabelu. Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.Zařízení musí být umístěno tak, aby byla síová zástrčka po instalaci přístupná