Manuál - návod pro Samsung RSA1NTMGChladnička Samsung RSA1NTMG

Návod k obsluze pro Samsung RSA1NTMG se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Samsung RSA1NTMG

Ukázka části manuálu pro Samsung RSA1NTMG velikost návodu 4.38 MB

Po vytažení zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky počkejte před opětovným zapojením spotřebiče do zásuvky alespoň 10 minut.Je-li síťová zásuvka uvolněná, nestrkejte do ní zástrčku napájecího kabelu. Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.Zařízení musí být umístěno tak, aby byla síová zástrčka po instalaci přístupná